Konstruktion

Vi ritar upp och tar fram bästa utformningen på detaljen.

Ritningsframställning

Vi ritar upp din detalj och tar fram ritningar i önskat format.

Tillverkning

Vi tar fram prototyp samt tillverkar och distribuerar slutprodukt.


Copyright Inekt